måndag 1 juli 2013

om vårdcentraler - nedrustning i sjukvården

Satt här i godan ro och läste om hur en kristdemokrat funderar i tidningen på om det möjligen är nödvändigt att man skall först gå till en vårdcentral innan man besöker akutmottagningen. Hmmm säger jag bara.
 Vid minst två tillfällen har följande scenarior hänt mig.
  Har ringt vårdcentralen för något av barnens räkning. Vad har hänt. För det första har jag  fått stå i kö alternativt bli uppringd. Självklart använder jag mig av möjligheten att bli uppringd eftersom jag bara inte har tid att stå i den evighetslånga kön.
  När jag sedan har blivit uppringd och berättat om ärendet som har vid den tidpunkten varit av en icke akut natur så har det varit omöjligt att få en tid. Vid det senaste tillfället fick jag till och med  reda på att receptionisten inte fick ge mig någon tid. Högst märkligt, här försöker jag som en skötsam medborgare söka hjälp för mina barn på den offentliga vårdcentralen där de dessutom är listade och vad händer. Det är omöjligt.
  Vad händer då jo jag får ringa till det privata alternativet där möjligheten att få tid är direkt och bemötande är vänligt och trevligt. Gott så. Mycket uppskattat. Men man kan börja misstänka att det finns en plan hos de borgerliga politikerna att driva den offentliga  vården i sank så att man som medborgare inte har något  annat alternativ än att söka sig till den privata sektorn.
  Man kan fråga sig hur långt vi är från försäkringslösningarnas samhälle? Kommer det om 5, 10 15 år krävas av mig att jag har en privat försäkring i den offentliga vården för att kunna få en vanlig icke akut tid till mina barn i sjukvården. Det är ett samhälle som jag inte tycker att vi skall eftersträva!
  Det är dessutom direkt stötande att den kristdemokratiska politikern uttrycker sig på detta sätt så man får känslan av att vi som medborgare gör fel och går till akuten istället. Nej skärpning får det bli. Det beror ju på som jag förstår det att de borgerliga politikerna har dragit ner skatteinkomsterna på ett sådant sätt att det inte går att driva den offentliga sjukvården på ett effektivt sätt. Jag kan ha förstått fel och det kan ha blivit faktafel.
  Det är mitt löfte till  mina barn att kämpa för ett samhälle där alla får plats och möjligheter att utvecklas och leva ett gott liv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar