onsdag 6 april 2011

Om rätten till att bli inseminerad reaktion på en debatt i studio ett - eller frågan om vad en familj är.

Är det en rättighet att kunna få barn? Om det är det är det en individuell rättighet?
Men det är ju inte huvudfrågan i sammanhanget. Det som är intressant är egentligen synen på vad familjen är? Spontant utan att begrunda det vill man ju gärna tänka sig familjen som mamma, pappa och diverse barn. Men faktum är att så ser det inte ut idag. Det var troligen länge sedan det såg ut så. I polemik mot Elisabeth Sandlund är jag inte alls längre lika säker på att barn per definition alltid mår bättre av att födas in i en kärnfamilj. Däremot är det inte på något sätt så att det är oproblematiskt att vara själv som förälder i sitt föräldraskap. Det är inte alls okomplicerat att vara förälder.
Det är fantastiskt när kärnfamiljen fungerar. Gott så. Problemet är att det alltför ofta inte är så. Nu vet jag att om det finns någon som läser detta kommer ni troligen att argumentera emot och säga att visst gör det, det. Dock vill jag med bestämdhet hävda att det i kärnfamiljen såsom den ser ut 2011 där det är en relativt sluten enhet innebär att många barn, kvinnor och män far illa. Förr i tiden (har inga skrivna belägg för detta utan går helt på hörsägen här) levdeM om jag förstått saken rätt, ofta flera generationer tillsammans. Det innebar kanske att trycket på föräldrarna faktiskt inte var riktigt lika stort som det är idag 2011. Det fanns andra vuxna nära till barnen som kunde rycka in. Det fanns säkert andra anledningar till att folk inte mådde bra då eller mådde fantastiskt för den delen. Poängen är dock att kärnfamiljen som den lilla enhet den är idag är inte väldigt gammal och inte per automatik är det bästa för dess enskilda medlemmar.
För att summera det hela verkar det i frågan om ensamståendes rätt att bli inseminerade döljer sig en helt annan fråga, nämligen vad är en familj och vem skall få bli förälder? Man kan säga att en familj är den minsta beståndsdelen i vårt samhälle. Det är en liten grupp stundtals bestående av en eller fler vuxna som har ett visst antal barn tillsammans. Det tycks dessutom ofta som att för att begreppet familj överhuvud taget skall få finnas med krävs det att det finns ett eller fler barn med i bilden.