lördag 23 augusti 2014

# valångest Var är visionerna?

Ibland känner man sig som väljare som en kund som politikerna vill göra sig till lags för. Men hur gör de detta?
  Än så länge säger politikerna lite halft vad de verkligen vill göra och är snabba med att tala om vad respektive motståndare gör eller inte gör. Men talar de om vad det är som de vill? Talar man om de stora frågorna? Då menar jag de stora frågorna som ligger bakom. Nej enligt min mening gör de inte det.
  De politiska partierna präglas av en kortsiktighet som till en viss del förstör våra viktiga institutioner som vård och skola. Det är politik som präglas av ekonomism med pengarna som mål och inte som medel.

Det här valet borde vara ett ödesval. Det är ett val som handlar om de stora frågorna. Vem är det här samhället till för? Är det tänkt att alla i samhället skall få plats? Om så är fallet undrar jag hur vi gör det? Hur får vi fram allas plats? Hur får mormor/farmor  Agda, Achmed/Sandra, Henrik/Charlotta och Lisa plats i samhället på lika villkor?
  Parallellt med detta måste vi börja fundera på hur vi klarar av samhället från kriser och naturkatastrofer? Vi måste tillsammans hjälpas åt att hitta hållbara lösningar som gör att alla får en plats efter sina förutsättningar.

En första ingång kan vara att börja med hur besluten fattas för att det skall finnas en hållbarhet på sikt. Alla beslut som är möjliga att fatta med långsiktighet borde bli fattade med en analys för konsekvenserna av besluten på, 1, 5 och 10 års sikt. Detta kommer kanske inte att bota alla problem men det kanske skulle kunna bota mandatperiodstänkande och röstfiske.
  Det borde också som en självklarhet alltid finnas med ett barnperspektiv, i de beslut som rör barn, ett genusperspektiv, miljöpåverkan, klassstruktur  samt ett integrationsperspektiv i alla beslut. Det är ett problem när man hastar fram beslut utan en långtidsplan. Risken med korttidsbeslut är att de riskerar att behöva rivas upp snabbt. Det är enligt min åsikt viktigt att vi för in tiden för reflektion som en viktig faktor i beslutsfattande.
 
Det som jag längtar efter som väljare är att få politikernas långsiktiga mål. Min tanke är att det skulle vara bra om politiker vågade stå för exakt vad de ville och säga det oavsett om de vinner röster på det eller inte. Så min uppmaning till politiker hade varit:
  "Våga berätta era visioner. Våga tala om de idéer som ni har även de som ni inte tror vinner röster på kort sikt. Våga ta ett verkligt ansvar även för det som inte har gått så bra, alla kan göra fel. Det är hur man hanterar sina fel som avgör hur man lyckas.