lördag 16 november 2013

kollektivt ansvar eller ej

Förnågra veckor sedan lade en av mina facebookvänner ut en 10 år gammal artikel som handlar om att det finns en kollektiv skuld för att det finns ett förtryck mot kvinnor. Detta skrev en annan vän en kommentar om som jag kände att den vill jag bemöta. Tyvärr kan jag inte hitta svaret igen.
  Svaret gick i alla fall ut på att vända argumentationen baklänges. Nu skall jag erkänna att jag inte är en mästare på argumentation och kan redan höra en hel rad motargument.
  Trots detta skall jag försöka ge mig på äventyret då jag tycker att ett seriöst svar förtjänar ett seriöst svar. Det blir inte långt.
  Kan man utkräva ett kollektivt ansvar för varje individuell man som finns för det förtryck som finns. Det direkta svar som finns på den frågan är naturligtvis nej för det finns olika män precis som det finns olika kvinnor.
  Men om man flyttar sig en aning i samhällsdebatten och drar paralleller till rasismen så ser man att det finns likheter. Rasism definieras på detta sätt av Nordstedts ordbok: "åskådning som är baserad på föreställningar om att vissa raser är överlägsna  andra. om hävdande av den vita rasens (och i synnerhet den nordiska rasens) överlägsenhet." 

Den är en ideologi som baseras på ett kollektivt ansvar där de som inte är vita på ett sätt hålls ansvariga för att de just är vita. Det innebär att faktiskt alla vita har ett ansvar så länge de faktiskt inte aktivt gör något för att motverka detta och kämpar emot. Ett exempel på detta är de vita i Sydafrika som under apartheidregimens tid faktiskt bar en kollektiv skuld. 

Min uppfattning är att förtryck av kvinnor är en form av rasism men inte mellan vita och svarta utan mellan kvinnor och män. Överallt i världen har denna form av förtryck letat sig in, inte sällan med gud som högste försvarare av ojämlikheten.  Det är inte exakt lika i fallet med män men det är då inte mycket som skiljer dessa åt. Som man i detta samhälle har du ett tolkningsföreträde, vare sig du vill det eller inte, du har ett större ansvar att säga ifrån i fråga om förtryck för att du är man och på den gynnade delen av samhällets sida för att inte ha en del i det ansvar för de uttryck för förtryck som faktiskt finns. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar